2014-05-12

Archiwum

Archiwum zakładowe w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach prowadzone jest w oparciu o Decyzję Nr 17 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej (Dz. Urz. KG PSP z dnia 22 kwietnia 2009 r.)
 
Akta z archiwum w godzinach urzędowania Komendy udostępnia sekcja organizacyjno - kadrowa tel. 32 227 38 71 zgodnie z zasadami zawartym w ww. decyzji.