2017-03-08

INFORMACJA O ZZR

INFORMACJE WYNIKAJĄCE Z ARTYKUŁU 267 UST. 3 USTAWY Z DNIA 27 KWIETNIA 2001 ROKU PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA DOTYCZĄCE ZAKŁADÓW O ZWIĘKSZONYM RYZYKU WYSTĄPIENIA POWAŻNEJ AWARII PRZEMYSŁOWEJ ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY MIEJSKIEJ PSP W TYCHACH

Załączniki

  informacja o ZZR na...PSP Tychy.pdf 541,26 KB (pdf) szczegóły pobierz