2014-07-28

Kontakt

KOMENDA MIEJSKA
 
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
 
W TYCHACH
 
 
ul. aleja Niepodległości  230
 
43-100 TYCHY
 
CENTRALA CAŁODOBOWA:
 
tel. 32 227 20 11 (12)
tel. 32 326 40 20 (21,22)
fax. 32 323 24 58
email: psptychy@katowice.kwpsp.gov.pl
 
 
SEKRETARIAT:
 
tel. 32 227 38 71
fax. 32 227 30 22
email: sekretariat@tychy.kmpsp.gov.pl
adres elektronicznej skrzynki podawczej Komendy Miejskiej PSP w Tychach na platformie ePUAP: /KMPSPTychy/SkrytkaESP
 
                             
 
 
POZOSTAŁE NUMERY: 
 
Sekretariat Komendanta Miejskiego PSP 32 227 38 71
Wydział Operacyjny 32 323 24 61
Wydział Kwatermistrzowsko - Techniczny 32 323 24 67
Sekcja Organizacyjno - Kadrowa 32 227 38 71
Wydział Kontrolno - Rozpoznawczy 32 323 24 65
Sekcja Finansów 32 323 24 62