2015-07-07

Majątek Komendy Miejskiej PSP w Tychach

Majątek Komendy Miejskiej PSP w Tychach

Majątek jednostki na dzień  31 maja  2016 r., stanowią:

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

jest w posiadaniu terenu o łącznej powierzchni

oddanej w trwały zarząd na czas nieoznaczony, na podstawie decyzji nr UR/Ge/742/71P/93 Urzędu Rejonowego w Tychach z dnia 04.10.1993 roku, wraz ze znajdującymi się budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

 

6.935 m2

 

 

1.130 m2

 

 

Powierzchnia użytkowa obiektów wynosi

 

 

1.971 m2

 

Kubatura wynosi

 

 

7.665 m3

 

Majątek Komendy stanowi własność skarbu państwa:

 

- środki trwałe

11.515.848,14 zł

- materiały

266.737,81 zł

- wartości niematerialne i prawne

48.316,24 zł

oraz użyczone przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach stanowiące własność skarbu państwa:

 

- środki trwałe

714.507,89 zł

- wartości niematerialne i prawne

873,30 zł