2015-07-07

Majątek Komendy Miejskiej PSP w Tychach

Majątek Komendy Miejskiej PSP w Tychach

Majątek jednostki na dzień  31 maja  2016 r., stanowią:

 

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

jest w posiadaniu terenu o łącznej powierzchni

oddanej w trwały zarząd na czas nieoznaczony, na podstawie decyzji nr UR/Ge/742/71P/93 Urzędu Rejonowego w Tychach z dnia 04.10.1993 roku, wraz ze znajdującymi się budynkami o łącznej powierzchni zabudowy

 

6.935 m2

 

 

1.130 m2

 

 

Powierzchnia użytkowa obiektów wynosi

 

 

1.971 m2

 

Kubatura wynosi

 

 

7.665 m3

 

Majątek Komendy stanowi własność skarbu państwa:

 

- środki trwałe

11.515.848,14 zł

- materiały

266.737,81 zł

- wartości niematerialne i prawne

48.316,24 zł

oraz użyczone przez Komendę Wojewódzką PSP w Katowicach stanowiące własność skarbu państwa:

 

- środki trwałe

714.507,89 zł

- wartości niematerialne i prawne

873,30 zł

 

 

 

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się