2017-05-15

Powołanie Komendanta Miejskiego PSP w Tychach

Z dniem 12 maja 2017 r. decyzją Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Tychach powołany został st. bryg. mgr inż. Piotr Szojda, który od 16 marca 2017 pełnił obowiązki Komendanta Miejskiego PSP w Tychach.

St. bryg. mgr inż. Piotr Szojda jest absolwentem Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie. Ukończył również studia podyplomowe „BHP
i Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Pracy” w Wyższej Szkole Zarządzania Ochrona Pracy, „Akademia Przywództwa” w Górnośląskiej Wyższej Szkole Handlowej w Katowicach. Pracę w Komendzie Rejonowej PSP w Tychach rozpoczął w 1996 r. na stanowisku dowódcy zastępu.

W latach 2007 – 2012 roku pełnił służbę na stanowisku Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Tychach, a 1 maja 2012 r. objął funkcję Zastępcy Komendanta Miejskiego PSP w Tychach.

W dniu 16 marca 2017 r. Śląski Komendant Wojewódzki PSP powierzył
st. bryg. mgr inż. Piotrowi Szojdzie obowiązki Komendanta Miejskiego PSP
w Tychach.

Odznaczony m.in. : Brązowym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa, Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju, Medalem za Ofiarność i Odwagę, Srebrną Odznaką Zasłużony dla Województwa Śląskiego oraz Brązowym Medalem za zasługi dla WOPR.

Brał wielokrotnie udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych w tym w największych związanych z: powodziami w 1997 r. i 2010r., gaszeniem pożaru kompleksu leśnego w Kuźni Raciborskiej, działaniami ratowniczymi podczas katastrofy hali MTK w Chorzowie.

Pełnił nieetatowe funkcje dowódcze w związkach taktycznych Śląskiej Brygady Odwodowej Centralnego Odwodu Operacyjnego.

Załączniki

  Powołanie_Komendanta (1).JPG 1,2 MB (jpg) szczegóły pobierz
  Powołanie_Komendanta (2).JPG 1,17 MB (jpg) szczegóły pobierz

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się