2014-10-17

Rejestry i Ewidencje prowadzone w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach

Rejestry :
1. Druków ścisłego zarachowania.
2. Bloczków mandatowych.
3. Kart mundurowych i ekwipunku specjalnego.
4. Upoważnień do prowadzenia służbowych pojazdów samochodowych.
5. Legitymacji służbowych.
6. Kontroli zewnętrznych.
7. Skarg i wniosków.
8. Emerytów i rencistów.
9. Wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby.
10. Delegacji służbowych.
 
Ewidencje:
1. Zdarzeń.
2. Podmiotów tworzących Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy.
3. Czasu pracy.
4. Wyjść w godzinach służbowych.
5. Przebiegu i czasu pracy oraz zużycia paliwa.
6. Finansowo-księgowa.
7. Pieczęci i stempli.