2014-05-23

Podstawa Prawna Działania Komendy

Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Tychach stanowiąca aparat pomocniczy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Tychach działa w oparciu o niżej wymienione podstawy prawne:
 
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej  
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 603),

   
 • ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
  (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 191 z późn. zmianami),

   
 • Regulamin Organizacyjny Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Tychach zatwierdzony przez Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej.